IDENTIC


IDENTIC är ett ledande företag med egenutvecklade produkter, system och tjänster för daglig service och depånära hantering av stora fordonsflottor. Våra lösningar är samlade under ett koncept som kallas IDS - Intelligent Depot System.

 

IDENTIC´s Intelligent Depot System - Videopresentation

KLAR FÖR TRAFIK?

 

/vi-hjalper-dig-small.jpg

KLAR FÖR TRAFIK - Funktionskontroll

En professionell kontroll och utvärdering av befintlig utrustning och system för drivmedelshantering - Läs mer

KLAR FÖR TRAFIK - Drivmedelshantering

En praktisk utbildning som uppdaterar och kvalitetssäkrar personalens kunskaper kring drivmedelshantering - Läs mer

KLAR FÖR TRAFIK - Funktionshyra

Med IDENTICs funktionshyra får Du tillgång  till det depåsystem Du behöver till ett fast pris per månad - Läs mer

KLAR FÖR TRAFIK - Mobila System

IDENTIC erbjuder mobila, skalbara och driftsäkra tankningssystem, baserade på beprövad teknik och robust design - Läs mer

 

Vårt Erbjudande

IDENTIC´s Intelligent Depot System.jpg

Intelligent Depot System - IDS

IDENTICs automatiserade tjänster ger ökad kostnadseffektivitet, förbättrad säkerhet och möjlighet till optimal depåstyrning. Se filmen om IDS.

intelligent-depasystem-identic-ids-se-.pdf

IDENTIC´s Spill Free Refuelling.jpg

Professionell tankning av bränslen

Automatisk, spillfri och säker tankning av bränslen.

spillfri-tankning-identic-at-1-se.pdf

identic-du_se.pdf

IDENTIC´s Spill Free AdBlue System.jpg

Professionell påfyllning av AdBlue/DEF

Automatisk, spillfri och säker tankning av AdBlue/DEF. Se filmen om AdBlue/DEF.

adblue-system-nozzle-identic-se.pdf

IDENTIC´s Vehicle Identification System.jpg

Fordonsidentifiering och insamling av fordonsdata

Automatiserat system för säker identifiering av fordon samt insamling av fordonsdata.

identifieringssystem-identic-id-850-se.pdf

IDENTIC´s Management Tool.jpg

Program för effektiv administration av depåverksamheten

Ett modulärt programpaket för effektiv hantering och analys av data från depåverksamheten.

administratorsverktyg-identic-id-link-se.pdf

IDENTIC´s Mobil Refuelling System.jpg

Mobilt tankningssystem

IDENTICs mobila och skalbara tankningssystem erbjuder en pålitlig, flexibel och kostnadseffektiv förvarings- och tankningslösning.

mobilt-tankningssystem-identic-se.pdf

 

IDENTIC AB, Box 143, 186 23 Vallentuna, Sweden. Tel: +46 8  409 120 00, e-mail: info@identic.se  
Service: Tel:  +46 8  409 120 99, e-mail: service@identic.se

Vi har skapat en separat hemsida för vår rörverksamhet, NOV/Ameron/Bondstrand. Du når den genom att klicka på bilden nedan.

__________________________________

Senaste Nytt

2019-03-22 IDENTIC vinner kontrakt på bussdepå i Uppsala IDENTIC undertecknat ett avtal om att leverera system till HENT...

 

2018-08-20 New IDENTIC CE10 lane terminal introduced  IDENTIC has introduced its all new CE10 refuelling lane terminal…

 

2017-05-14 IDENTIC appoints Cameron Forecourt as new distributor in UK  Cameron Forecourt is the UK’s leading fuel management systems specialist…

 

2017-02-14 IDENTIC utser NPS till ny distributör i Danmark

 

2016-09-21 Besök oss på Persontrafik 2016 i Göteborg, den nordiska mötesplatsen för alla som är verksamma inom kollektivtrafiken. 

 

2016-05-03 IDENTIC deltar på Kollektivtrafikdagen 2016 som eventpartner

 

2016-05-03 IDENTIC deltar på Kollektivtrafikdagen 2016 som eventpartner

 

2015-10-20 Anders Hedgren övergår till befattningen som Verkställande Direktör för IDENTIC Holding AB. Richard Holt tar över som Verkställande Direktör för IDENTIC AB

 

2015-09-01 IDENTIC förstärker inom installation - service - projektledning

 

2015-08-25 IDENTIC konverterar och installerar ny utrustning för RME på Länsgårdens depåer i Örebro län 

 

2015-04-24 IDENTIC installerar auktoriserande passersystem på tre av Keolis depåer och bidrar därmed till högre säkerhet

 

2015-03-30 IDENTIC säkrar Logent Ports & Terminals funktionalitet vid hamnterminal

 

2015-02-16 IDENTIC levererar professionell tankningsutrustning för tankning i depå

 /identic_du_marknadsforingsbild_-version-3.jpg

 

2015-01-30 IDENTIC levererar säkerhets- och styrsystem för reservkraftverk till nytt stort svenskt sjukhus under uppförande.

styr-och-sakerhetssystem-till-reservkraft.pdf

 

2014-01-07 IDENTIC uppdaterar infrastruktur hos Luleå Lokaltrafik.

llt-uppdatering-av-tankningsanlaggning.pdf

 

2014-12-01 Keolis tecknar funktionsavtal med IDENTIC

pressrelease-keolis-final-version-20141201.pdf

 

 

  

 

Följ IDENTIC AB

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)