Nyhetsarkiv

2015-08-25 IDENTIC konverterar och installerar ny utrustning för RME på Länsgårdens depåer i Örebro län

 

IDENTIC har fått uppdraget att konvertera och uppdatera fyra av Länsgårdens depåer i Örebro län - från Diesel till RME.

 

IDENTIC har genom åren levererat och installerat kompletta och nyckelfärdiga tankningsanläggningar samt utfört både förebyggande och avhjälpande service enligt avtal på Länsgårdens (tidigare Länstrafiken i T-läns) samtliga bussdepåer. Det nu aktuella uppdraget avser depåerna i Nora, Hällefors, Laxå och Askersund.

 

IDENTICs kunskaper om möjligheterna att fortsatt nyttja redan befintliga tankningsanläggningar för Diesel och därigenom, efter konvertering, erbjuda kunden en kostnadseffektiv övergång till det mera miljövänliga drivmedlet RME, efterfrågas i stor utsträckning just nu.

 

Att IDENTICs tankningsanläggningar fyller sin funktion under lång tid och att det lönar sig att investera i system som från grunden är byggda för avsett ändamål vittnar de nu aktuella tankningsanläggningarna i Örebro län.  Som exempel kan nämnas takningsanläggningen i Laxå. Den anläggningen installerade IDENTIC redan 1988. Anläggningen har varit i daglig drift i 27 år. Med förebyggande service enligt avtal har onödiga driftstörningar och driftstopp kunnat hållas till ett minimum.

 

- Det är naturligtvis mycket glädjande att vi åter fått förtroendet att ta väl hand om bussdepåerna i Örebro län. För IDENTIC har det alltid varit en självklarhet att leverera driftsäkra anläggningar och system som klarar den tuffa miljö och hantering som daglig service i en bussdepå utgör. Därför är tankningsanläggningen i Laxå, som fungerat sedan 1988, inte unik i sitt slag. Den anläggning som vi nu konverterat till RME kommer även den att ha ett långt liv,säger Anders Hedgren VD på IDENTIC.

 

I takt med att såväl trafikhuvudmän som trafikoperatörer lägger allt större fokus på miljöfrågor, får IDENTIC allt fler uppdrag att konvertera befintliga alternativt bygga nya tankningsanläggningar som kan hantera de allt strängare kraven. Verksamheterna övergår till miljövänligare bränslen, överger konventionell tankning till förmån för spillfri hantering och skalsäkrar sina depåer för att stärka sitt arbetarskydd och miljösäkerhet samtidigt som de motverkar stölder och skadegörelse.

 

- Att driva en effektiv, miljö- och kvalitetssäkrad kollektivtrafik – inklusive den helt avgörande service som varje fordon måste få varje natt - är en komplex verksamhet. Det vet vi på IDENTIC. Därför ser vi det som en självklarhet att göra allt vad vi kan för att bussdepån ska fungera så optimalt som möjligt, både när det gäller effektivitet och miljösäkerhet, avslutar Anders.

 

Vid frågor, vänligen kontakta: Anders Hedgren, direkttelefon: +46 733 759 801 E-post: anders.hedgren@identic.se

 

IDENTIC har genom åren hjälpt många kunder att effektivisera, drift-, kvalitets- och miljösäkra sin depåverksamhet.

Med IDENTICs modulära och skalbara system och tjänster för daglig service och depånära ledning av tunga fordon uppnår kunderna bl a :

 • snabb, dokumenterad och kvalitetssäkrad service
 • ökad resurs- och kostnadskontroll
 • förbättrad arbetsmiljö; och
 • minskade miljörisker

 Utskriftsvänlig version: pr-lansgardens-4-depaer-i-orebro-lan-1508-ah.pdf

 

2015-04-24 IDENTIC installerar auktoriserande passersystem på tre av Keolis depåer och bidrar därmed till högre säkerhet

Många depåer runt om i landet har manuella portar/grindar in till depån, dessutom saknas det ofta behörighetskontroller. Det blir dock allt vanligare att huvudmännen ställer krav på operatörerna att stärka sitt skydd. Främst genom att installera ett system för in/utpassering men även med tillhörande behörighetskontroll.

Keolis har för sina tre depåer Björknäs, Ekobacken och Eriksberg, valt att låta IDENTIC leverera ett automatiskt passersystem, kallat ID Gate, för nämnda depåer. Detta sedan man sett fördelarna med systemet i drift på Gubbängen-depån. Systemets fördelar är att det är automatiskt, robust och att flertal av komponenterna med lätthet kan användas vid flera av depåns dagliga servicearbeten, tex vid tankning och/eller parkering.

Genom att montera en infraröd sändare, kallad ID 850 från IDENTIC på samtliga fordon, kan identitet och andra viktiga fordonsdata som tex kilometerställning fångas upp. Fordonsdata skickas trådlöst från ID 850 till mottagaren, kallad IRX och därefter automatiskt vidare till en centralenhet, CE 60, för behörighetskontroll och som styr öppning/stängning av grindar. Systemets fördelar har förutom en säkerhetsmässig aspekt, även fördelen av att Keolis får viktig information om vart och ett av fordonen specifikt, något som gör att en optimal drift möjliggörs.

För IDENTIC innebar det att eftermontera ID 850 på ca 70: talet bussar i Björknäs och att fabriksmontera på 36 bussar för Ekobacken. Därutöver har, på samtliga tre depåer, IRX med tillhörande ställning, samt centralenhet monterats/installerats.

 

- Jag vet att det automatiska passersystemet, ID Gate från IDENTIC har fungerat klanderfritt ända sedan installationen på Gubbängen-depån och det känns skönt att det nu även är på plats i Björknäs, Ekobacken och Eriksberg. Endast auktoriserade fordon kan nu passera in- eller ut från depån, vilket självfallet ger den efterfrågade säkerhet vi önskade, säger Auday Pules, Fastighetsingenjör på Keolis.

 

- Jag ser många fördelar med den valda lösningen, säger Andreas Westberg, Sälj- och marknadsdirektör på IDENTIC. - Förutom den primära att öka säkerheten, får Keolis fler möjligheter på köpet så att säga. De valda komponenterna kan med lätthet även nyttjas till andra uppgifter längre fram om så önskas. Systemet är kompatibelt med våra övriga system och bygger på väl beprövad teknik. Dessutom är det hållbar teknik som i sin förlängning bidrar till och även skapar förutsättningar för att Keolis fortsatt kan upprätthålla en hållbar ekonomi, avslutar Andreas.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Andreas Westberg, Sälj- och marknadsdirektör, direkttelefon: +46 708 215 927 E-post: andreas.westberg@identic.se

IDENTIC har genom åren hjälpt många kunder att effektivisera, drift-, kvalitets- och miljösäkra sin depåverksamhet.

Med IDENTICs modulära och skalbara system och tjänster för daglig service och depånära ledning av tunga fordon uppnår kunderna bl a :

 • snabb, dokumenterad och kvalitetssäkrad service
 • ökad resurs- och kostnadskontroll
 • förbättrad arbetsmiljö; och
 • minskade miljörisker

 Utskriftsvänlig version: keolis_portsystem.pdf

 

 

2015-03-30 IDENTIC säkrar Logent Ports & Terminals funktionalitet vid hamnterminal

Logent Ports & Terminals finns etablerade i Stockholm, Göteborg och Sundsvall. I Stockholms Hamnar bedrivs stuveriverksamhet i Tegelviken, Värtahamnen samt Stadsgården.

IDENTICs ID Link, ett system för automatisk datainsamling, finns sedan tidigare representerad i Stockholms Hamnar, och genom en nyligen träffad överenskommelse säkrar IDENTIC funktionaliteten i den dagliga hamnverksamheten. Dels görs det genom ett funktionshyresavtal som borgar för trygghet i vardagen gällande tankningsutrustningen, men även genom att inom avtalets ramar planera för framtida uppgraderingar.

 

- Hamnterminaler är förmodligen inte det segment som IDENTIC främst förknippas med, dock är de sedan länge, som alla verksamheter med större flottor och depåer en del av vår målgrupp. Vårt erbjudande fungerar lika väl i hamnar, järnvägsdepåer och industriella miljöer som på en bussdepå, säger Andreas Westberg Sälj- och marknadsdirektör på IDENTIC. – Det vi gör i hamnen är att tillhandahålla en drift-, kvalitets- och miljösäker nyckelfunktionalitet, i de här fallet en tankningslösning för maskinparken som består av terminaltraktorer och truckar med kapacitet på upp till 42 ton, och det är med tillförsikt och glädje som vi ser att fler hamnoperatörer efterfrågar just det, avslutar Andreas.

 

IDENTIC har genom åren hjälpt många kunder att effektivisera, drift-, kvalitets- och miljösäkra sin depåverksamhet.

Med IDENTICs modulära och skalbara system och tjänster för daglig service och depånära ledning av tunga fordon uppnår kunderna bl a :

 • snabb, dokumenterad och kvalitetssäkrad service
 • ökad resurs- och kostnadskontroll
 • förbättrad arbetsmiljö; och
 • minskade miljörisker

 Utskriftsvänlig version: logent_se.pdf

 

2015-01-30  IDENTIC levererar säkerhets- och styrsystem för reservkraftverk till nytt stort svenskt sjukhus under uppförande.

Få samhällsfunktioner är lika viktiga som de där det handlar om att rädda liv. Därför har sjukhus egna reservkraftsystem som extra säkerhet i händelse av att ordinarie strömförsörjning fallerar. Dessa drivs oftast av någon form av flytande bränsle och testkörs regelbundet för att säkerställa funktionalitet den dag då de verkligen behövs.

Förutom att säkerställa att reservkraftsystemen i sig har en exceptionell tillgänglighet krävs det även att man har absolut kontroll på mängden bränsle som finns att tillgå. Ett stopp på grund av bränslebrist skulle potentiellt bli förödande.

 

För ett nytt stort svenskt sjukhus under uppförande i Stockholmsregionen byggdes ett reservkraftsystem med ett flertal mycket stora bränsletankar som alla skall innehålla en garanterad mängd bränsle. Påfyllning av de olika tankarna sker samordnat via en central påfyllningsanslutning.

 

IDENTIC valdes för uppdraget att projektera, installera och driftsätta styr- och övervakningssystem för bränslehantering och även gällande övervakningssystem och läckagelarm för reservkraftsystemets generatorer.

 

- Genom mångårigt expertiskunnande inom bränslehantering har IDENTIC alla komponenter och all den kunskap som behövs för att skräddarsy en sån här lösning. Sjukhuset kan nu garanteras en säker mängd bränsle i alla sina tankar samtidigt som detta övervakas på ett betryggande sätt och kan därmed säkra sin uppgift som livsviktig samhällsfunktion även om ordinarie kraftförsörjning fallerar, säger Andreas Westberg Sälj- & marknadsdirektör på IDENTIC. -Nu är anläggningen inspekterad och godkänd efter slutbesiktning och vi är självklart mycket stolta över att ha bidragit med vår kompetens och expertis för att säkerställa funktionalitet och säkerhet för en vital del av projektet och sjukhusets framtida drift, avslutar Andreas.

 

Vid frågor, vänligen kontakta: Andreas Westberg direkttelefon: +46 708 215 927 E-post: andreas.westberg@identic.se

IDENTIC har genom åren hjälpt många kunder att effektivisera, drift-, kvalitets- och miljösäkra sin depåverksamhet.

Med IDENTICs modulära och skalbara system och tjänster för daglig service och depånära ledning av tunga fordon uppnår kunderna bl a :

 • snabb, dokumenterad och kvalitetssäkrad service
 • ökad resurs- och kostnadskontroll
 • förbättrad arbetsmiljö; och
 • minskade miljörisker
 •  

Bland bolagets kunder märks särskilt ägare och operatörer av tunga fordon, företrädesvis bussar, men även lastbilar, lastmaskiner, fartyg och tåg organiserade i större enheter (flottor).

Kort sagt – ett samarbete med IDENTIC ger kunden möjlighet att få ut största möjliga affärsnytta ur sina depåer och fordon.  styr-och-sakerhetssystem-till-reservkraft.pdf

 

 

2014-01-07 IDENTIC uppdaterar infrastruktur hos Luleå Lokaltrafik.

Luleå Lokaltrafik är en av IDENTICs trogna kunder som funnits med sedan 80: talet. Den infrastruktur som installerades under 80: talet har under 90: talet uppgraderats och fungerat väl. För att säkerställa daglig funktionalitet framgent önskade Luleå Lokaltrafik en ny översyn av anläggningen. IDENTIC fick i uppdrag att komma med en rekommendation om vad som behövde bytas ut för att trygga säkerhet, ekonomi och optimera vardagen. Alla nyckelfunktioner sågs över, det som behövde bytas ut byttes ut, det som fungerade bra och kommer att göra det ännu en tid behölls men med översyn och eventuellt byte av slitdelar.

Genom uppgraderingen medföljde ökad kundnytta i form av att den manuella bevakningen av bränslebeställningar blev automatiserad då IDENTICs utrustning för bränslenivåmätning kommunicerar direkt med bränsleleverantören. Dessutom kan alla data granskas online i realtid, vilket ger ett bättre analysunderlag för kunden.

- Vi är mycket glada och stolta över den långa och goda relationen med Luleå Lokaltrafik och att vi får möjlighet att hjälpa dem att fortsatt optimera och säkra sin dagliga service i depå, säger Robert Källberg Teknisk DirektörIDENTIC, - Nu vet vi att de har en utrustning installerad som håller i många år framöver, avslutar Robert.

- Förutom att vi fått en genomgång av alla våra viktiga funktioner, och därmed kan känna trygghet i en fungerande vardag på depån, känns det även bra att vi byggt bort den mänskliga faktorn för bränslebeställningar, säger Mattias Andersson Verkstadschef på LLT. -För vår del är det viktigt att den dagliga servicen fungerar så att vi kan köra våra bussar i trafik, men även att ha pålitliga leverantörer av viktiga depåsystem, avslutar Mattias.

IDENTIC har genom åren hjälpt många kunder att effektivisera, drift-, kvalitets- och miljösäkra sin depåverksamhet.

Med IDENTICs modulära och skalbara system och tjänster för daglig service och depånära ledning av tunga fordon uppnår kunderna bl a :

 • snabb, dokumenterad och kvalitetssäkrad service
 • ökad resurs- och kostnadskontroll
 • förbättrad arbetsmiljö; och
 • minskade miljörisker  

llt-uppdatering-av-tankningsanlaggning.pdf

 

 

2014-12-01 Keolis tecknar funktionsavtal med IDENTIC

Keolis har vid sin depå i Norrköping en flotta av färdtjänstbussar som drivs med biodiesel. Det helägda dotterbolaget Tunabergs Taxi som bedriver trafiken har tidigare kört dessa bussar på RME som de har tankat på publika bensinstationer. Det har dock inte varit någon tids- eller kostnadseffektiv lösning. Dessutom har man haft problem med igentäppta bränslefilter och fordon som stannat under färd. 

Mot denna bakgrund sökte Keolis ett alternativt biodrivmedel och en tankningslösning på hemmadepån som inte låser upp onödigt mycket kapital. Valet föll på ett funktionsavtal med IDENTIC avseende en mobil tankningsanläggning för HVO. Anläggningen levererades och driftsattes i början av november 2014.

Tankningsanläggningen är utformad för professionell tankning och kan lätt omlokaliseras och anpassas till olika bränsletyper om de behoven uppstår. Avtalsperioden är anpassad till trafikavtalets längd och innefattar såväl förebyggande som avhjälpande service. En kostnadseffektiv och flexibel lösning.

 

– Genom att ingå ett funktionsavtal får Keolis sina behov tillgodosedda, utan investeringskostnader eller betungande ägarskap, säger Andreas Westberg, Sälj- och marknadsdirektör på IDENTIC. – Självklart ingår all service, och avtalsperioden anpassas till gällande trafikavtal. Dessutom till en fast månadskostnad, oavsett hur många slit- eller reservdelar som byts, vilket gör tillvaron bekymmerslös och trygg. Det känns värdefullt och glädjande att kunna erbjuda allt detta till en så viktig kund, avslutar Andreas.

– Att kunna hyra en funktion till en fast månadskostnad under en period som är anpassad till vårt trafikavtal för färdtjänstbussarna, är en fördel för Keolis, säger Lars-Erik Berns, CPO på Keolis Sverige AB. – I det här fallet rörde det sig om en mobil tankanläggning för HVO-bränsle, men det hade lika gärna kunnat vara en annan funktion. Vi anser att den här typen av funktionsavtal har framtiden framför sig, avslutar Lars-Erik.

– Förutom den uppenbara miljövinsten med att slippa ta en extra sväng till bensinstationen för att tanka bussarna, är det även en fördel att få en fungerande depålösning som bygger på beprövad teknik och där förebyggande och avhjälpande service ingår, säger Kent Thunberg, Trafikområdeschef för Tunabergs Taxi, helägt bolag i Keoliskoncernen. – För oss är miljö och kostnadseffektivitet lika viktiga frågor, som att vi får en trygg funktionalitet i vardagen. Personalen är mycket nöjda med lösningen och det känns fantastiskt, nu slipper vi irritationsmoment som att fordon tjuvstannar och ständiga byten av bränslefilter, avslutar Kent.

 

pressrelease-keolis-final-version-20141201.pdf

 

2014-11-19 IDENTIC söker SERVICETEKNIKER

IDENTIC söker en servicetekniker till serviceavdelningen i Vallentuna. Rekryteringen syftar till en tillsvidareanställning på heltid. 

Arbetet består av installation och service på våra egenutvecklade produkter och system i industriell miljö - åt kunder både i och utanför Sverige.

 

Vi söker dig som:

- har erfarenhet av service & installation i fält

- har kunskap i styr- och reglerteknik

- har B-körkort

 

Du är driven och engagerad i ditt arbete såväl enskilt som i team. I tjänsten ingår resor och övernattningar. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Tjänsten kommer att tillsättas snarast möjligt.

Intervjuer och referenstagning kommer att ske löpande under rekryteringsförfarandet. 

Frågor besvaras av Robert Källberg 0708-325 880. 

Skicka din ansökan till anders.hedgren@identic.se

Välkommen med din ansökan snarast och senast den 12 december.

 

2014-06-03 IDENTIC deltar på Euro Mine Expo

IDENTIC deltar på Euro Mine Expo 10-12 juni i Skellefteå. Vi finns i monter 350, hall "Iron". Kaffet är nybryggt och NOV och IDENTIC avslöjar en av gruvindustrins bäst bevarade hemligheter! VÄLKOMNA!

 

2014-05-22 IDENTIC utför funktionalitetskontroller för Dalatrafik

IDENTIC har fått Dalatrafiks förtroende att genomföra statusbesiktning och funktionskontroll av befintlig infrastruktur och depålösningar för tankning och kringliggande funktioner på 10 bussdepåer i Dalarna.

pressrelease-dalatrafik-20140522.pdf

2014-05-14 IDENTIC breddar och fördjupar samarbetet med Nobina

IDENTIC har genom åren levererat ett flertal tankningsanläggningar och depåsystem till Nobina. Nu breddas och fördjupas samarbetet mellan IDENTIC och Nobina ytterligare.

De nya avtalen omfattar totalt tolv anläggningar för RME. IDENTICs uppdrag är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för Nobina:

 • projektera
 • leverera och installera sex nya anläggningar
 • konvertera och uppgradera sex befintliga anläggningar
 • driftsätta och dokumentera samtliga anläggningar
 • utbilda berörd personal
 • utföra förebyggande och avhjälpande service på samtliga anläggningar

Anläggningarna kommer att hyras respektive leasas av Nobina under tio år. Även uppdraget att utföra förebyggande- och avhjälpande service av anläggningarna gäller under tio år.

– IDENTIC har förmånen att samarbeta med Nobina sedan lång tid tillbaka. Att få ett fortsatt och dessutom utökat förtroende och vara Nobina behjälplig med att säkerställa en effektiv drift av deras tankningsanläggningar och depåer, är givetvis både ett hedrande och ansvarsfullt uppdrag. Vi kommer att leverera nyckelfärdiga tankningsanläggningar inklusive förebyggande och avhjälpande service, vilket sammantaget kommer att ge Nobina en hög driftsäkerhet till en fast totalkostnad per månad”, säger Anders Hedgren, VD IDENTIC.

IDENTIC har genom åren hjälpt många kunder med att effektivisera, drift-, kvalitets- och miljösäkra sina depåverksamheter.

Med IDENTICs modulära och skalbara system och tjänster för daglig service och depånära ledning av tunga fordon uppnår kunderna bland annat:

 • snabb, dokumenterad och kvalitetssäkrad service
 • ökad resurs- och kostnadskontroll
 • förbättrad arbetsmiljö; och
 • minskade miljörisker

 

Kort sagt – ett samarbete med IDENTIC ger kunden möjlighet att få ut största möjliga affärsnytta ur sina depåer och fordon.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Hedgren

Direkttelefon: +46 733 759 801

E-post: anders.hedgren@identic.se

 

2014-04-07 IDENTIC får nya telefonnummer

IDENTIC får from 2014-04-07 nytt växelnummer, 08- 409 120 00.

Dessutom har vi från och med 2014-04-07 ett separat Service & Supportnummer 08-409 120 99 för att i än högre grad än tidigare kunna supportera våra kunder. Inga andra nummer berörs.

Välkommen att ta kontakt med oss!

 

2014-03-18 Internationella Bussförardagen

/bussforarens-tack.jpg

2014-02-04 IDENTIC hälsar Andreas Westberg varmt välkommen till befattningen som Försäljnings- och Marknadsdirektör.

pm-a-westberg-pressmeddelande-140121-2-kv.pdf

 

2014-01-28 IDENTIC hälsar Jeroen van Bussel varmt välkommen till befattningen som Försäljnings- och Marknadschef för affärsområdet Glasfibersystem.

pm-j-v-bussel-pressmeddelande-140129-2-kv-2.pdf

 

2013-12-02 IDENTIC lanserar ny hemsida

IDENTIC lanserar en ny hemsida, därmed blir erbjudandet i fokus och förtydligas, samtidigt som dess innehåll är bättre strukturerat och därmed underlättar för besökare att hitta den information som söks, både på svenska och engelska sidor.

”- Vi är mycket nöjda med vår nya hemsida, säger Anders Hedgren, VD på IDENTIC. Den är inte bara snygg, den är lättnavigerad, och gör det enklare för marknaden att förstå vad vi erbjuder, Intelligenta Depå System (IDS) för bussar i kollektivtrafik, med stor kundnytta. Vi erbjuder miljösäkra och effektiva lösningar för flottor av tunga fordon, helt enkelt!

Men eftersom vi på IDENTIC anser att allt går att förbättra och förfina, kommer vi givetvis att fortsätta utveckla vår hemsida även efter lanseringen, liksom vi alltid strävar efter att förbättra och utveckla vårt kunderbjudande för effektivare fodonsdepåer! ”.

2013-11-26 IDENTIC får ny VD

pm-identic-ny-vd-td-131126-ec.pdf

 

2013-06-12 IDENTIC är kvalificerade i TransQ

TransQ är ett leverantörsregister och kvalificeringssystem för transportsektorn och posttjänster i Norden som inköpare använder för att ha validerad och uppdaterad leverantörsinformation samt för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling som följer lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF).

Kvalificeringscertifikatet identic-transq-certifikat-2013-06-18.pdf


2013-05-29 IDENTIC SWEDAC-ackrediterat

IDENTIC är ackrediterat av Swedac och har rätt att utföra installationsbesiktning gällande cisterner och rörledningar. IDENTIC har ackrediteringsnummer 8274.

Följ IDENTIC AB

IDENTIC AB, Box 143, 186 23 Vallentuna, Sweden. Tel: +46 8 511 781 05, e-mail: info@identic.se

Vi har skapat en separat hemsida för vår rörverksamhet, NOV/Ameron/Bondstrand. Du når den genom att klicka på bilden nedan.

__________________________________

Senaste Nytt

2019-03-22 IDENTIC vinner kontrakt på bussdepå i Uppsala IDENTIC undertecknat ett avtal om att leverera system till HENT...

 

2018-08-20 New IDENTIC CE10 lane terminal introduced  IDENTIC has introduced its all new CE10 refuelling lane terminal…

 

2017-05-14 IDENTIC appoints Cameron Forecourt as new distributor in UK  Cameron Forecourt is the UK’s leading fuel management systems specialist…

 

2017-02-14 IDENTIC utser NPS till ny distributör i Danmark

 

2016-09-21 Besök oss på Persontrafik 2016 i Göteborg, den nordiska mötesplatsen för alla som är verksamma inom kollektivtrafiken. 

 

2016-05-03 IDENTIC deltar på Kollektivtrafikdagen 2016 som eventpartner

 

2016-05-03 IDENTIC deltar på Kollektivtrafikdagen 2016 som eventpartner

 

2015-10-20 Anders Hedgren övergår till befattningen som Verkställande Direktör för IDENTIC Holding AB. Richard Holt tar över som Verkställande Direktör för IDENTIC AB

 

2015-09-01 IDENTIC förstärker inom installation - service - projektledning

 

2015-08-25 IDENTIC konverterar och installerar ny utrustning för RME på Länsgårdens depåer i Örebro län 

 

2015-04-24 IDENTIC installerar auktoriserande passersystem på tre av Keolis depåer och bidrar därmed till högre säkerhet

 

2015-03-30 IDENTIC säkrar Logent Ports & Terminals funktionalitet vid hamnterminal

 

2015-02-16 IDENTIC levererar professionell tankningsutrustning för tankning i depå

 /identic_du_marknadsforingsbild_-version-3.jpg

 

2015-01-30 IDENTIC levererar säkerhets- och styrsystem för reservkraftverk till nytt stort svenskt sjukhus under uppförande.

styr-och-sakerhetssystem-till-reservkraft.pdf

 

2014-01-07 IDENTIC uppdaterar infrastruktur hos Luleå Lokaltrafik.

llt-uppdatering-av-tankningsanlaggning.pdf

 

2014-12-01 Keolis tecknar funktionsavtal med IDENTIC

pressrelease-keolis-final-version-20141201.pdf

 

 

  

 

Följ IDENTIC AB

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)