IDENTIC slutför installation hos Skellefteå Buss

IDENTIC har slutfört leveransen och installationen av ett komplett busstankningssystem för Skellefteå Buss. Skellefteå är en stad i norra Sverige med en lång historia av att erbjuda förstklassiga busstjänster till stadens invånare. Nu har det kommunägda bussföretaget Skellefteå Buss börjat bedriva trafik från sin nybyggda bussdepå vid Östra Navet, som ligger strax öster om stadens centrum. IDENTIC tilldelades ett kontrakt av huvudentreprenören, Fastec Sverige AB, för att leverera ett komplett tankningssystem. Kontraktet inkluderade en 100 000-liters cistern för diesel inklusive nivåmätning, dubbelpumpenhet och utrustning för spillfri bränslepåfyllning. Systemet automatiserar helt processen för identifiering och registrering av bränsle per buss. Installationen i Skellefteå inkluderar också IDENTICs system för automatisk fordonsidentifiering (AVI) för identifiering av bussar vid in- och utfartsgrindarna. Denna rörelsesinformation kommer att integreras i Skellefteå Buss underhållsprogramvara för att optimera deras drift på platsen. AVI-systemet är också integrerat med olje- och vätskedistributionssystemet som levereras av Alentec Orion. Detta gör att auktorisationsprocessen automatiseras, vilket säkerställer noggrannheten på användningsdatan.

För ytterligare information kontakta:
Richard Holt – VD, IDENTIC AB
Telefon: +46 8 409 120 00
e-mail: richard.holt@identic.se