IDENTIC levererar nyckelfärdiga lösningar till Hutchinson för ny containerterminal

IDENTIC AB har levererat ett nyckelfärdigt tankningssystem till Hutchinson Ports för den nya containerterminalen som byggs i Norvik. Systemet inkluderar cisterner, pumpar, automatisk registrering och IDENTICs spillfria tankningssystem (SVR). Den kompletta anläggningen levererar diesel och AdBlue på tre tankningsplatser till specialfordon som kommer att användas inom hamnområdet. IDENTIC har utrustat den första omgången av 15 meter höga container-grensletruckar med specialanpassade SVR-system som levererar diesel och AdBlue till fordonsgeneratorerna som sitter högst upp i fordonen. Genom att välja IDENTICs SVR-system försäkrar sig Hutchinson att anläggningen, som ligger nära vattnet, upprätthåller de högsta nivåerna av säkerhet och miljöskydd.

”IDENTIC-teamet har levererat en fantastisk anläggning i Norvik”, säger Richard Holt, VD för IDENTIC AB. “Genom att kombinera våra standardkomponenter med en innovativ installation har vi tillhandahållit en nyckelfärdig lösning som klarar de utmaningar som uppstår vid påfyllning av dessa väldigt höga specialfordon.”

Hutchison Ports, världens ledande containerterminaloperatör, har ett avtal med Stockholms Hamnar om att driva den nya containerterminalen i Norvik. Den nya hamnen, som ligger nära Nynäshamn 60 km söder om den svenska huvudstaden, kommer att ha 450 meter kaj med ett djup på 16,5 meter när den öppnar senare under 2020. Hutchison kommer att utöka antalet grensletruckar under den andra fasen av den planerade expansionen under de kommande åren. Bränsleanvändningen kommer att övervakas av Hutchison-personalen som kommer att använda IDENTICs programvara ID Link för att övervaka alla fordon som använder systemet i Norvik.

”Vi valde IDENTIC som leverantör utifrån deras omfattande förslag som tog hänsyn till både våra miljömässiga och kommersiella mål. IDENTICs spillfria system kommer att säkerställa högsta möjliga nivåer av driftsäkerhet och miljöskydd, vilket är kvaliteter som överensstämmer väl med våra mål här i Norvik.” Säger Andy Lewis, teknisk chef på Hutchison i Norvik.

För ytterligare information kontakta:

Richard Holt – VD, IDENTIC AB

Telefon: +46 8 409 120 00

e-mail: richard.holt@identic.se

Andy Lewis – teknisk chef, Hutchison Ports, Norvik

e-mail: lewis.andy@hutchisonportsstockholm.se