IDENTIC inleder samarbete med Visma EssCom

IDENTIC väljer Visma EssCom som leverantör av service- och installationstjänster i Sverige för IDENTICs automatiska fordonsidentifieringssystem (AVI) som används på över 3000 bussar och tunga fordon runt om i Sverige.

– Normalt installeras vårt system redan i fabrik, men vid efterinstallation på befintliga fordon kan nu Visma Esscom installera och programmera systemet i depån. Visma EssComs tekniker har lång erfarenhet av ombordsystem på tunga fordon och är vana vid att installera affärskritiska system. Denna tjänst gör det också möjligt för kunder att effektivt underhålla sina fordonssystem när deras interna resurser inte är tillgängliga, säger Richard Holt, VD hos IDENTIC AB.

Samarbetet mellan IDENTIC och Visma EssCom innebär att befintliga och nya användare av IDENTICS AVI-lösning erbjuds en effektiv service- och installationstjänst. Tjänsten innefattar både underhåll av fordonsflottor samt beställning av installationer på nya bussar eller tunga fordon. Visma EssCom har ett omfattande nätverk av servicetekniker strategiskt lokaliserade runt om i Sverige för att säkerställa driften hos många av Sveriges trafikutövare.

– Visma EssCom har lång erfarenhet av installation, service och reparation av affärskritisk utrustning och IT-system på fordon. Att IDENTIC väljer oss som partner är ett kvitto på att vår strävan att vara en ledande helhetsleverantör av ombordutrustning har gett resultat , säger Wictor Elfving, Key Account Manager Commercial Vehicles IT hos Visma EssCom.

Om Visma Esscom:
Visma EssCom är ett rikstäckande företag med många års erfarenhet av affärskritiska system i butiker, restauranger och på fordon. Företaget servar, installerar, driftar och supporterar IT-system i syfte att minimera driftstopp och intäktsbortfall. Visma EssCom hanterar cirka 165 000 ärenden per år och har en hög förståelse för vad det innebär för en butik eller konsument när ett affärskritiskt system inte fungerar.
Mer information:  visma.se/esscom                  

Om IDENTIC:
IDENTIC utvecklar, tillverkar och levererar produkter som registrerar och hanterar tankning av bussar och tunga fordon i en depåmiljö. IDENTIC är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde och levererar tjänster och molnbaserad mjukvara som gör att kunden på ett mer effektivt sätt kan följa upp och optimera sin fordonsflotta. I Sverige är mer än 50% av alla bussar i kollektivtrafiken utrustade med system från IDENTIC. I Europa är IDENTIC representerade via ett nätverk av återförsäljare och servicepartners.

För ytterligare information kontakta:

Richard Holt – VD, IDENTIC AB

Telefon: 08-409 120 00

e-mail: richard.holt@identic.se

Wictor Elfving – Key Account Manager, Visma Esscom AB

Telefon: +46 10 141 160

e-mail: wictor.elfving@visma.com