Företaget

IDENTICs kontor.jpg

Sedan 1979 tillhandahåller IDENTIC AB egenutvecklade produkter, system och tjänster för daglig service och depånära ledning av tunga fordon. Bolagets kärnverksamhet utgörs av kostnadseffektiv och miljömässigt säker förvaring och distribution, samt spillfri tankning av bränslen och kemikalier.

IDENTIC är marknadsledande och har genom åren hjälpt många kunder med fordonsflottor att effektivisera sin depåverksamhet och sänka kostnaderna. Bland bolagets kunder märks särskilt ägare och operatörer av tunga fordon, företrädesvis bussar, men även lastbilar, lastmaskiner, fartyg och tåg organiserade i större enheter (flottor). I Sverige är t.ex. ca 75% av alla bussar i lokaltrafik utrustade med IDENTICs teknologi för spillfri tankning. Bolagets produkter och system finns installerade i ett flertal länder världen över.

Företagets produkter och tjänster vidareutvecklas och kompletteras kontinuerligt för att möta de nya behov och krav som våra kunder efterfrågar.

IDENTICs produkt- och tjänsteutbud omfattar bl a:  

  • Spillfri hantering av bränslen och kemikalier
  • Automatisk identifiering med informationsutbyte till och från fordon
  • Nivå- och läckagekontroll i bränsle- och kemikaliecisterner, inklusive automatiska beställnings- och larmfunktioner, samt temperaturmätning
  • Kompletta IT-baserade system för bearbetning och rapportering av fordons- och servicedata    
  • Projektering, installation, service och support av depåanläggningar
  • Utvecklingsuppdrag för fordons-, petrolium- och kemikalieindustrierna  

 

IDENTIC är även återförsäljare till Banlaw.

IDENTIC AB, Box 143, 186 23 Vallentuna, Sweden. Tel: +46 8 409 120 00, e-mail: info@identic.se
Service: Tel:  +46 8  409 120 99, e-mail: service@identic.se

 

Vi har skapat en separat hemsida för vår rörverksamhet, NOV/Ameron/Bondstrand. Du når den genom att klicka på bilden nedan.

__________________________________

Senaste Nytt

2019-03-22 IDENTIC vinner kontrakt på bussdepå i Uppsala IDENTIC undertecknat ett avtal om att leverera system till HENT...

 

2018-08-20 New IDENTIC CE10 lane terminal introduced  IDENTIC has introduced its all new CE10 refuelling lane terminal…

 

2017-05-14 IDENTIC appoints Cameron Forecourt as new distributor in UK  Cameron Forecourt is the UK’s leading fuel management systems specialist…

 

2017-02-14 IDENTIC utser NPS till ny distributör i Danmark

 

2016-09-21 Besök oss på Persontrafik 2016 i Göteborg, den nordiska mötesplatsen för alla som är verksamma inom kollektivtrafiken. 

 

2016-05-03 IDENTIC deltar på Kollektivtrafikdagen 2016 som eventpartner

 

2016-05-03 IDENTIC deltar på Kollektivtrafikdagen 2016 som eventpartner

 

2015-10-20 Anders Hedgren övergår till befattningen som Verkställande Direktör för IDENTIC Holding AB. Richard Holt tar över som Verkställande Direktör för IDENTIC AB

 

2015-09-01 IDENTIC förstärker inom installation - service - projektledning

 

2015-08-25 IDENTIC konverterar och installerar ny utrustning för RME på Länsgårdens depåer i Örebro län 

 

2015-04-24 IDENTIC installerar auktoriserande passersystem på tre av Keolis depåer och bidrar därmed till högre säkerhet

 

2015-03-30 IDENTIC säkrar Logent Ports & Terminals funktionalitet vid hamnterminal

 

2015-02-16 IDENTIC levererar professionell tankningsutrustning för tankning i depå

 /identic_du_marknadsforingsbild_-version-3.jpg

 

2015-01-30 IDENTIC levererar säkerhets- och styrsystem för reservkraftverk till nytt stort svenskt sjukhus under uppförande.

styr-och-sakerhetssystem-till-reservkraft.pdf

 

2014-01-07 IDENTIC uppdaterar infrastruktur hos Luleå Lokaltrafik.

llt-uppdatering-av-tankningsanlaggning.pdf

 

2014-12-01 Keolis tecknar funktionsavtal med IDENTIC

pressrelease-keolis-final-version-20141201.pdf

 

 

  

 

Följ IDENTIC AB

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)