Depålösningar

Tillförlitlig, spillfri tankning och automatiserad fordonskontroll

Tillförlitlig och flexibel depåverksamhet

Den smarta depån gör att din verksamhet fungerar bättre

  • Undvik onödiga trafikstörningar med ett system som ser till att varje fordon tankas fullt, varje gång.
  • Ingen övervakning behövs under tankningsförloppet.
  • Fordonsdata och uppgifter om tankning registreras automatiskt för minskat manuellt jobb och färre felregistreringar.
  • Undvik bränslespill och skapa en säkrare och trevligare arbetsmiljö. Minska dina kostnader för rengöring och sanering.
  • Förenkla administration och uppföljning med färdiga funktioner för enkel avstämning av bränsle och lättanvända rapporter per fordon, bränsle och depå. Allt i samma webbaserade gränssnitt.
  • Tillgång till information om alla dina fordon och depåer i realtid.
Den smarta depån erbjuder flexibilitet och skalbarhet när din verksamhet växer eller när nya bränslen introduceras.

Den smarta depån har lösningar för tillförlitlig, effektiv och spillfri tankning, automatisk fordonsidentifiering och behörighetskontroll.

Tillförlitlig tankning

Alltid redo för trafik

IDENTICs system för påfyllning är perfekt om du vill vara säker på att varje fordon som lämnar depån tankats fullt med drivmedel, spolarvätska, olja och eventuella tillsatser. Tack vare tillförlitliga nivågivare som installeras i fordonens bränsletank krävs ingen manuell kontroll av att tanken är fylld. Systemet sköter detta automatiskt!

IDENTICS system för tankning gör arbetet med tankning effektivare och mindre arbetskrävande, samtidigt som risken för underfyllning och bränslestopp under körning minskar dramatiskt.

Spillfri tankning –

med hänsyn till både människor och miljö

IDENTCs spillfria tankningssystem, SVR, fyller automatiskt tanken till en optimal nivå, snabbt och utan att operatören behöver övervaka förloppet.

Med spillfri tankning undviker du oavsiktligt spill som gör tankningshallen smutsig och hal, är skadligt för miljön och kan leda till kostsamma saneringar samt påverka mark och grundvatten. Spillfri tankning bidrar till en säkrare arbetsmiljö för din personal och minskar risken för arbetsolyckor och kontakt med bränsle.

Vårt sortiment av spillfria tankningsmunstycken är anpassade för varje bränsle eller tillsats, och minskar risken för kontaminering av tanken och påfyllning av fel bränsle/vätska.

Flexibilitet och skalbarhet

Redo för framtiden: Nya bränslen och nya fordon

Behov och förutsättningar förändras alltid med tiden. IDENTCs tankningssystem bygger på en central pump som förser dispensrarna/tankningsmunstyckena med bränsle och andra vätskor. Det gör det enkelt att lägga till nya munstycken när verksamheten växer. När nya fordon köps in eller nya bränslen införs är det enkelt att flytta eller byta munstycken. Inga omfattande ombyggnationer behövs.

IDENTICs system fungerar för en stor mängd bränslen och tillsatser, inklusive diesel, biodiesel, CNG/CBG, etanol, metanol och AdBlue. System för elladdning och vätgas är under utveckling.

Automatisk identifiering

Automatisk grindpassage och kontroll vid tankning

Med ett system för automatisk identifiering av alla fordon (AVI) kan du automatisera inpassagekontrollen vid dina grindar. När en buss kör in för tankning kan den med hjälp av digitala signaler hänvisas till rätt plats för tankning, parkering eller service.

Med AVI kan tillstånd för tankning sättas för fordon och bränsletyp enligt behov. Mätarställning och bränsleförbrukning rapporteras automatiskt. Informationen finns alltid tillgänglig via det webbaserade administrationsgränssnittet.

På en större depå kan du också använda fordonsidentifieringen för att snabbt lokalisera ett fordon inom depåområdet, och därmed spara tid och förbättra personalens effektivitet.

Förenklad administration och rapportering via webben

Tillförlitlig information i realtid och användbara rapporter

Via systemet ID Link får du tillgång till all information du behöver om dina fordon och bränslet på dina depåer. All data samlas in automatiskt från varje system och överförs sedan säkert till en central databas. ID Link är molnbaserat och ger dig uppdaterad information i realtid.

Funktionaliteten inkluderar:

  • Avstämning av bränsle
  • Rapporter för alla bränsle- och vätsketyper som används
  • Rapporter per depå, fordonstyp och bränsleslag
  • Administration av användare, fordon och tillstånd

ID Link hjälper dig identifiera den bästa fordonstypen för nya upphandlingar och förenklar rapportering av bränsleanvändning och körsträckor.

Integration med andra system

Dela information med system för trafikplanering och underhåll

Information från ID Link kan delas med andra system som används i organisationen, till exempel system för trafikplanering eller serviceplanering. ID Link Cloud har en särskild funktion för automatisk export av data som sedan kan synkroniseras med övriga system i realtid. IDENTIC använder Microsoft Azure® för maximal skalbarhet, tillgänglighet och säkerhet.

Produktblad 

Branscher

IDENTIC levererar produkter och tjänster som förenklar för företag som använder till exempel bussar, truckar, tunga fordon, tåg eller båtar i sin verksamhet. Vårt system för spillfri tankning finns installerat i många typer av fordon och för många olika bränslen och tillsatser.

Se även

Fordonssystem

201263---MAN-Neoplan-readmore

Support för fordonstillverkare angående fordonsmonterade komponenter för identifiering och spillfri tankning.