Fordonssystem

Fordonsmonterade komponenter för identifiering och spillfri tankning
– för fordonstillverkare och slutanvändare.

Spillfri tankning

IDENTICs system för spillfri tankning (SVR) är ett snabbt, säkert och effektivt sätt att tanka fordon. Det fyller automatiskt tanken till en optimal nivå, utan att kräva någon övervakning av den som tankar. SVR eliminerar risken för över- eller underfyllda tankar och hindrar spill. 

IDENTICs system för spillfri tankning kräver att hårdvara installeras på fordonet och i tanken. På utsidan av fordonet syns den ventilerande kopplingen med integrerad ventilation. Inne tanken sitter en nivågivare för kontroll av tankningsförloppet och att tanken fylls till rätt nivå. En underfyllningsslang som leder bränsle till botten av tanken eliminerar stänk, turbulens och felaktiga påfyllningsavbrott, speciellt för tankar med komplexa former.

IDENTICs spillfria system för tankning fungerar för de flesta bränslen och tillsatser, till exempel diesel, biodiesel, etanol, metanol och AdBlue.

Rätt komponentval och verifierade lösningar

Bränsletankar har olika form och därför måste komponentval och placering anpassas till varje fordonsmodell. Våra specialiserade ingenjörer hjälper dig hitta rätt lösning och skickar dig de CAD-filer du behöver.

Vi hjälper dig hitta och integrera de IDENTIC-komponenter som krävs när din kund specificerat ett system från IDENTIC för automatisk identifiering eller spillfri tankning. Vi har ett CAD-bibliotek som vi kan dela med dig – eller om du föredrar det – så kan vi lägga in de komponenter som behövs i din CAD-ritning och BOM.

När det första fordonet är redo för test, kan vi hjälpa dig testa och verifiera dem mot IDENTICs system så att du kan vara trygg med att allt fungerar som det ska.

Automatisk fordonsidentifiering

IDENTICs system för fordonsidentifiering används för automatiserad kontroll, behörighetskontroll i samband med tankning och positionskontroll av fordon inom depån. Systemet omfattar fast monterad hårdvara inom depån, fordonsmonterad utrustning och ett webbaserat system för administration och uppföljning. 

På fordonen monteras bland annat en sändare på taket ovanför förarplatsen. Sändaren skickar signaler som gör att fordonet identifieras och överför också information om mätarställningen så att bränsleförbrukningen kan rapporteras och underhåll planeras i god tid.

Kontakta oss för teknisk information och hjälp med att välja rätt komponenter och göra anpassningar.

Produktutveckling

Vi har redan en mängd komponenter framtagna för olika fordonsmodeller av olika märken, men om du behöver det, kan vi ta fram nya eller anpassade lösningar baserade på dina behov och specifikationer.

Dessutom kan vi utveckla skräddarsydda komponenter för nya bränslen och marknader. Kontakta oss för mer information!

Certifieringar och godkännanden

Som leverantör till fordonsindustrin har vi sett till att våra produkter uppfyller kraven för alla vanliga certifieringar och godkännanden. Bland dessa finns:

  • CE-godkännande
  • E-märkning enligt vägförordning UN/ECE
  • Brandklassningskrav enligt vägförordning UN/ECE

Kontakta oss om du har frågor om ytterligare eller mer specifika certifieringar och godkännanden.

Logistik och orderplanering

För att förenkla ditt inköps- och planeringsarbete kan du låta oss sköta logistik och orderplanering för alla de komponenter vi levererar till er. Då håller vi både nuvarande komponenter och reservdelar i lager hos oss, i de kvantiteter vi kommer överens om.

Vi kan hantera schemalagda order, produktkit och kundspecifik paketering med leverans till de olika länder där du behöver komponenterna. Kontakta vår orderadministration för mer information.

Läs också

Den smarta depån

Den smarta depån har lösningar för tillförlitlig, effektiv och spillfri tankning, automatisk identifiering av fordon och automatiserad inpassagekontroll.

Service

Nå dina mål snabbare med hjälp från oss på IDENTIC. Vi hjälper till med planering, installation, service och lagstadgade inspektioner.