IDENTIC tar uppgraderingsorder för Go-Ahead London-bussdepåer

IDENTIC AB har fått en order för att uppgradera utrustningen på 23 tankningsplatser vid 14 bussdepåer hos Go-Ahead London (GAL) i London-området. Den nya utrustningen installeras av TSG UK Solutions Ltd, IDENTICs återförsäljare i Storbritannien, och kommer att ersätta äldre IDENTIC tankningssystem hos GAL som har nått sina ”end-of-life”. Uppgraderingen inkluderar IDENTICs nya CE10-terminal, en Ethernet-ansluten enhet som styr alla funktioner på tankningsplatsen, inklusive IDENTICs ”Spill-Free Vehicle Refilling” (SVR)-system.

”Go-Ahead London har använt IDENTICs spillfria påfyllningssystem i vår bussflotta i mer än 20 år. Depåuppgraderingarna kommer att säkerställa att GAL fortsätter att dra nytta av sin investering i SVR och de tids- och miljöbesparingar som systemet ger ”, säger Richard Harrington, Engineering Director hos Go-Ahead London.

Go-Ahead London är den största bussoperatören i London och tillhandahåller nästan en fjärdedel av Londons bussar. Den har en flotta på över 2200 fordon som kör 80 miljoner miles årligen på över 195 dag-, natt- och skolbusslinjer.

”IDENTIC CE10 är vår senaste toppmoderna terminal. CE10 har en helt ny färgpekskärm och avancerade fjärrstyrnings diagnostiska funktioner. Dessa uppgraderingar hos Go-Aheads bussdepåer kommer att dra nytta av den ökade tillförlitligheten och de större anslutningsmöjligheterna som CE10 erbjuder”, säger Richard Holt, VD, IDENTIC AB.

För ytterligare information kontakta:

Richard Holt – VD, IDENTIC AB

Telefon: +46 8 409 120 00

e-mail: richard.holt@identic.se

Richard Harrington – Engineering Director, Go-Ahead London

Telefon. +44 20 8545 6100

e-mail: richard.harrington@goaheadlondon.com